Doelstellingen

De doelstelling van het TICOON project is de ontwikkeling en verspreiding van een tool voor de prothesist om configuratie en uitlijning van onderbeenprothesen te optimaliseren, uitgaande van de individuele comfortwensen van de prothesegebruiker.

Hierbij beogen we het vergroten van effectiviteit en efficiëntie van de diensten die een orthopedisch technoloog moet leveren. Tegelijk zal de kwaliteit van de zorg voor de prothesegebruiker aanzienlijk toenemen (Quality of Life).