TICOON

TICOON staat voor 'ontwikkeling van een optimalisatieTool voor Individuele COnfiguratie en uitlijning van ONderbeenprothesen'.  Het is een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt binnen de onderzoeksgroep MOBILAB, het multidisciplinaire onderzoekslabo voor Biomedische- en Revalidatietechnologie van Thomas More.

Het project kadert binnen het TETRA programma van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). TETRA projecten zijn TEchnologie-TRAnsfer gerichte projecten uitgevoerd door instellingen van het hoger onderwijs.

In dit project zal een innovatieve tool voor de prothesist worden ontwikkeld, om configuratie en uitlijning van onderbeenprothesen te optimaliseren, uitgaande van individuele comfortwensen van de prothesegebruiker.