Projectomschrijving

In dit project zal een innovatieve tool voor prothesisten ontwikkeld worden, teneinde de configuratie en uitlijning van onderbeenprothesen te optimaliseren, uitgaande van individuele comfortwensen van de patiënt.
 
Deze tool beantwoordt aan de vraag van prothesisten, die zich hiervoor vandaag enkel kunnen baseren op hun eigen expertise en ervaring. Het empirisch opbouwen daarvan vergt vele jaren en leidt naast verlies aan efficiëntie in het bedrijf tot een grote variatie in kwaliteit van zorg afhankelijk van de expertise van de individuele prothesist. Er is dus nood aan een tool dat naast systematiek ook eenvormigheid en beheersing van een constant kwaliteitsniveau in het configureren en uitlijnen van onderbeenprothesen mogelijk maakt. Tegelijk zal dergelijk systeem ook rechtstreeks ten goede komen aan de patiënt.
Innoverend is de combinatie van up-to-date technieken in gangsimulatie en modelvorming met kennis en ervaring uit het praktijkveld om de dynamische uitlijning van een onderbeenprothese te optimaliseren en te objectiveren. De huidige methodes zijn immers enkel gebaseerd op een statische basisuitlijning van de onderbeenprothese die geen rekening houdt met het individuele comfort van de patiënt. Bijstelling gebeurt visueel op basis van trial and error en feedback van de patiënt tijdens een gangtest. Dit leidt tot een tijdrovende en slopende activiteit voor zowel prothesist als prothesegebruiker.
 
Door middel van recent nieuwe ontwikkelingen in robotische gangsimulatie zal in voorliggend project de invloed van prothese-configuratie en prothese-uitlijning op patiënt-comfort in kaart worden gebracht. Na verificatie met ganganalyses wordt deze data vertaald in een algoritme. Dit algoritme zal worden omgezet in een bruikbare methode als tool voor de prothesist. Via workshops wordt het (toekomstig) werkveld vertrouwd gemaakt met deze nieuwe methode.
 
Uitvoering van het TICOON-project zal leiden tot het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit van de diensten die een prothesist moet leveren en bijdragen aan de kwaliteit van leven van de prothesedrager. Hiernaast zal dit aan technologische bedrijven een nieuwe dimensie geven aan patiëntgerichte ontwikkelingen door nieuwe inzichten in configuratie en uitlijning van prothesen.
 
De innovatieve kennisontwikkeling biedt ook nieuwe perspectieven voor het doelmatig ondersteunen van het revalidatieproces van de patiënt door de verschillende disciplines in de revalidatiecentra.
Bovendien zijn de resultaten van groot belang in de opleidingen orthopedische technologie, ingenieur in de industriële wetenschappen (biomedische technologie), bedrijfsmanagement, automatisering en elektromechanica. Zowel methodes als resultaten zullen worden geïntegreerd in het onderwijs via stages, eindwerken, projectwerk en cursussen.